Azithromycine 500mg Teva Tabl Omhulde 3x500 mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Apotheek LB Farma

Levering met Bpost

Afhaalkluisjes LB Farma

Ja

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Dosering

  • Volwassenen (met inbegrip van bejaarde patiënten zonder bewezen nier- of leverinsufficiëntie) engrote kinderen (gewicht > 45 kg).

- Acute bacteriële bronchitis, acute exacerbatie van chronische bronchitis, acute bacteriële sinusitis,acute otitis media, niet gecompliceerde huidinfecties, tonsillitis met streptokokken groep A: de totale dosis is 1,5 g, te verdelen over 3 of 5 dagen.

Schema 3 dagen: 500 mg per dag gedurende 3 dagen.

Schema 5 dagen: 500 mg de eerste dag, daarna 250 mg de 4 volgende dagen.

- Niet gecompliceerde uretritis en cervicitis te wijten aan Chlamydia trachomatis:1 g in één enkeleorale inname.

De tabletten Azithromycine Teva mogen niet gebruikt worden bij kinderen van minder dan 45 kg.

  • Speciale populaties

Gebruik bij oudere patiënten

Bij bejaarden wordt dezelfde dosering gebruikt als voor volwassen patiënten. Aangezien bejaardepatiënten onderhevig kunnen zijn aan proaritmische aandoeningen, is bijzondere voorzichtigheidgeboden vanwege het risico op ontstaan van hartaritmie en torsades de pointes.

Bij patiënten die de volgende aandoeningen vertonen:

Leverinsufficiëntie

Behandeling in geval van lichte tot matige leverinsufficiëntie: hetzelfde doseringsschema als bij eennormale leverfunctie kan worden gevolgd.

Tot op heden bestaan er geen klinische gegevens voor patiënten met ernstige leverinsufficiëntie.

Nierinsufficiëntie

Behandeling in geval van nierinsufficiëntie: er is geen dosisaanpassing vereist in geval van lichte totmatige nierinsufficiëntie (glomerulaire filtratiesnelheid 10-80 ml/min). Voorzichtigheid is vereist alsazithromycine wordt toegediend aan patiënten met ernstige nierinsufficiëntie (glomerulairefiltratiesnelheid < 10 ml/min).

Wijze van toediening:

Azithromycine Teva wordt oraal toegediend in één enkele inname per dag. De tabletten kunneningenomen worden met voedsel. De voorafgaande inname van voedsel kan de gastro-intestinalebijwerkingen van azithromycine verbeteren.

Samenstelling

Azithromycine Teva 500 mg filmomhulde tabletten: het werkzame bestanddeel isazithromycine. Het komt voor onder de vorm van azithromycinedihydraat (524,109 mg),wat overeenstemt met 500 mg azithromycine onder de vorm van een base.

Hulpstoffen met bekend effect: Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosiseenheid,dat wil zeggen dat het in wezen 'natriumvrij' is.

Kern: calcium hydrogenofosfaat, hypromellose, maïszetmeel, gepregelatineerd zetmeel,microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat, natriumlaurylsulfaat.

Omhulling: hypromellose, titaandioxide (E171), polysorbaat 80, talk.Kleur: indigokarmijn lak (E 132) (enkel voor 500 mg tabletten)

Indicatie

Azithromycine Teva is aangewezen voor de behandeling van lichte tot matige infecties veroorzaakt
door gevoelige micro-organismen die betrokken zijn bij de volgende aandoeningen:


- Als eerste keuze behandeling:


 Niet gecompliceerde uretritis en cervicitis te wijten aan Chlamydia trachomatis.


- Als tweedekeuzebehandeling bij personen die lijden aan allergie type I tegenover penicilline:


 Acute bacteriële bronchitis


 Acute exacerbatie van chronische bronchitis


 Acute bacteriële sinusitis


 Acute otitis media


 Niet gecompliceerde huidinfecties


 Tonsillitis met streptokokken groep A


Maar Azithromycine Teva mag niet gebruikt worden bij de empirische behandeling van deze infecties
als de prevalentie van resistente stammen gelijk is aan, of hoger dan 10%

Details
CNK2659076
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte37 mm
Lengte85 mm
Diepte20 mm
Verpakkingshoeveelheid3
Bijsluiter