Esomeprazole Teva Caps Harde Maagsapres Bl 28x20mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Apotheek LB Farma

Levering met Bpost

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Dosering

Volwassenen

 • Gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ)

- behandeling van erosieve refluxoesofagitis40 mg eenmaal daags gedurende 4 weken.Een bijkomende kuur van 4 weken is aanbevolen voor patiënten bij wie de oesofagitis niet genezen is of patiënten die aanhoudende symptomen vertonen.

- langdurige behandeling van patiënten met genezen oesofagitis om recidief te voorkomen 20 mg eenmaal daags.

- symptomatische behandeling van gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ)20 mg eenmaal daags bij patiënten zonder oesofagitis. Als de symptomen niet onder controle zijn na 4 weken moet de patiënt verder worden onderzocht. Zodra de symptomen verdwenen zijn, kan verdere symptoomcontrole worden bereikt met slechts 20 mg eenmaal daags. Een "op aanvraag" ("on demand") schema met 20 mg eenmaal daags, in te nemen wanneer nodig, kan worden gebruikt. Bij patiënten die NSAID's nemen en het risico lopen om maag- en duodenumzweren te ontwikkelen, is verdere symptoomcontrole op basis van een op aanvraag schema niet aanbevolen.

 • In combinatie met een aangepaste antibacteriële kuur voor de uitroeiing van Helicobacter pylori en

- genezing van Helicobacter pylori geassocieerd met darmzweren en

- preventie van recidive van ulcus pepticum bij patiënten met zweren als gevolg van Helicobacter

pylori.

20 mg Esomeprazole Teva met 1 g amoxicilline en 500 mg clarithromycine, allemaal tweemaal daags gedurende 7 dagen.

 • Patiënten die langdurig NSAID's moeten nemen

Genezing van maagzweren als gevolg van behandeling met NSAID's: De gebruikelijke dosis bedraagt 20 mg eenmaal daags. De behandeling duurt 4-8 weken.

Preventie van maag- en duodenumzweren als gevolg van een behandeling met NSAID's, bij risicopatiënten: 20 mg eenmaal daags.

 • Langdurige behandeling na IV geïnduceerde preventie van nieuwe bloedingen van peptische ulcera.

40 mg eenmaal daags gedurende 4 weken na IV geïnduceerde preventie van nieuwe bloedingen van peptische ulcera.

 • Behandeling van Zollinger-Ellisonsyndroom

De aanbevolen aanvangsdosis bedraagt 40 mg Esomeprazole Teva tweemaal daags. De dosis moet individueel worden aangepast en de behandeling dient te worden voortgezet zolang dit klinisch aangewezen is. Op basis van de beschikbare klinische gegevens kan de meerderheid van de patiënten worden gecontroleerd met doses tussen 80 en 160 mg esomeprazol per dag. Met doses van meer dan 80 mg per dag moet de dosis worden gespreid over twee innamen.

 • Bijzondere populaties

Patiënten met verminderde nierfunctie

Bij patiënten met een verminderde nierfunctie is aanpassing van de dosering niet nodig. Patiënten met een ernstig gestoorde nierfunctie dienen, vanwege de beperkte ervaring, met voorzichtigheid te worden behandeld

Patiënten met verminderde leverfunctie

Bij patiënten met een mild tot matig gestoorde leverfunctie is aanpassing van de dosering niet nodig. Bij patiënten met een ernstig verminderde leverfunctie dient een maximale dosering van 20 mg niet overschreden te worden.

Ouderen

Bij ouderen is aanpassing van de dosering niet nodig.

Pediatrische patiënten

Adolescenten vanaf 12 jaar

 • Gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ)

- behandeling van erosieve refluxoesofagitis40 mg eenmaal daags gedurende 4 weken.Een bijkomende kuur van 4 weken is aanbevolen voor patiënten bij wie de oesofagitis niet genezen is of patiënten die aanhoudende symptomen vertonen.

- langdurige behandeling van patiënten met genezen oesofagitis om recidief te voorkomen 20 mg eenmaal daags.

- symptomatische behandeling van gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ)20 mg eenmaal daags bij patiënten zonder oesofagitis. Als de symptomen niet onder controle zijn na 4 weken moet de patiënt verder worden onderzocht. Zodra de symptomen verdwenen zijn, kan verdere symptoomcontrole worden bereikt met slechts 20 mg eenmaal daags.

 • Behandeling van duodenumzweer veroorzaakt door Helicobacter pylori

Bij het selecteren van de juiste combinatiebehandeling moet aandacht gegeven worden aan de officiële nationale, regionale en lokale richtlijnen met betrekking tot bacteriële resistentie, duur van de behandeling (meestal 7 dagen, maar soms tot 14 dagen), en het juiste gebruik van antibacteriële middelen. De behandeling dient te gebeuren onder toezicht van een specialist.De aanbevolen dosering is:

Gewicht Dosering

30 - 40 kg

Combinatie met twee antibiotica: Esomeprazole Teva 20 mg, amoxicilline 750 mg en clarithromycine 7,5 mg / kg lichaamsgewichttegelijkertijd toegediend tweemaal daags gedurende een week.

> 40 kg

Combinatie met twee antibiotica: Esomeprazole Teva 20 mg, amoxicilline 1 g en clarithromycine 500 mg tegelijkertijd toegediend tweemaaldaags gedurende een week.

Kinderen jonger dan 12 jaar

Esomeprazole Teva mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 12 jaar omdat hierover geen gegevens beschikbaar zijn.

Wijze van toediening

De capsules moeten in hun geheel worden ingeslikt met wat water. Op de capsules mag niet worden gekauwd; ze mogen ook niet worden geplet.

Voor patiënten met slikproblemen kunnen de capsules ook worden geopend, waarna de korrels kunnen worden gemengd in een half glas niet-bruisend water. Er mogen geen andere vloeistoffen worden gebruikt omdat dan de enterische coating mogelijk wordt opgelost. Drink het water met de korrels onmiddellijk op of zeker binnen 30 minuten. Spoel het glas met een half glas water en drink dit op. Op de capsules mag niet worden gekauwd; ze mogen ook niet worden geplet.

Voor patiënten die niet kunnen slikken, kunnen de capsules worden geopend; de korrels kunnen vervolgens worden gemengd met niet-bruisend water en toegediend via een maagsonde. Het is belangrijk dat zorgvuldig wordt nagegaan of de gekozen spuit en sonde geschikt zijn voordat het geneesmiddel wordt toegediend (zie rubriek 6.6).

Eet de capsule met droogmiddel, voorzien in de tablettencontainer, niet op.

Samenstelling

Elke harde maagsapresistente capsule bevat 20 mg esomeprazol (onder de vorm van esomeprazolmagnesiumdihydraat).

 • Korrels in de capsulekern:

Suikersferen (sucrose en maïszetmeel)

Povidon K30

Natriumlaurylsulfaat

Poly(vinylalcohol)

Titaandioxide (E171)

Macrogol 6000

Macrogol 3000

Talk (E553b)

Zwaar magnesiumcarbonaat

Polysorbaat 80 (E433)

Methacrylzuur – ethylacrylaatcopolymeer (1:1) dispersie 30 procent

 • Capsuleomhulling:

Gelatine

Titaandioxide (E171)

Rood ijzeroxide (E172)

Indicatie

Esomeprazole Teva capsules zijn aangewezen bij volwassenen voor:

 • Gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ)

- behandeling van erosieve refluxoesofagitis

- langdurige behandeling van patiënten met genezen oesofagitis om terugval te voorkomen

- symptomatische behandeling van gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ).

 • In combinatie met een aangepaste antibacteriële kuur voor de uitroeiing van Helicobacter pylori

en

- genezing van Helicobacter pylori geassocieerd met darmzweren en

- preventie van recidief van ulcus pepticum bij patiënten met zweren als gevolg van Helicobacterpylori.

 • Patiënten die langdurig NSAID's moeten nemen

Genezing van maagzweren als gevolg van een behandeling met NSAID's.

Preventie van maag- en duodenumzweren als gevolg van een behandeling met NSAID's, bijrisicopatiënten.

 • Langdurige behandeling na IV geïnduceerde preventie van nieuwe bloedingen van peptischeulcera.
 • Behandeling van Zollinger-Ellisonsyndroom

Esomeprazole Teva capsules zijn aangewezen bij adolescenten vanaf 12 jaar voor:

 • Gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ)

- behandeling van erosieve refluxoesofagitis

- langdurige behandeling van patiënten met genezen oesofagitis om terugval te voorkomen

- symptomatische behandeling van gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ)

 • In combinatie met een aangepaste antibacteriële kuur voor de uitroeiing van Helicobacter pylori
Gegevens
CNK2738516
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte73 mm
Lengte98 mm
Diepte40 mm
Hoeveelheid verpakking28
Bijsluiter