Lercanidipin Sandoz 10mg Comp 98 X 10mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Apotheek LB Farma

Levering met Bpost

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Volwassenen
De geadviseerde dosis is dagelijks één Lercanidipin Sandoz 10 mg filmomhulde tablet op hetzelfde tijdstip elke dag, bij voorkeur 's morgens ten minste 15 minuten voor het ontbijt, omdat een vetrijke maaltijd de concentratie van dit middel in het bloed aanzienlijk verhoogt.
Uw arts kan u, indien nodig, aanraden om de dosis te verhogen tot één Lercanidipin Sandoz 20 mg filmomhulde tablet per dag.
Slik de tablet bij voorkeur in zijn geheel door met wat water. De breukstreep is alleen om het breken te vereenvoudigen zodat het inslikken makkelijker gaat en niet voor de verdeling in gelijke doses.
Ouderen
De dagdosering hoeft niet te worden aangepast. Tijdens het begin van de behandeling is echter wel extra voorzichtigheid geboden.
Patiënten met lever- of nierproblemen
Tijdens het begin van de behandeling is bij deze patiënten extra voorzichtigheid geboden. Ook is voorzichtigheid geboden wanneer wordt overwogen de dagdosering te verhogen tot 20 mg.
Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar
Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt door kinderen en jongeren tot 18 jaar.
Heeft u te veel van dit geneesmiddel ingenomen?
Neem niet meer in dan de voorgeschreven dosis.
Heeft u meer dan de voorgeschreven dosis ingenomen of is er sprake van overdosering? Win dan onmiddellijk medisch advies in en neem, indien mogelijk, uw tabletten en/of de verpakking met u mee.
Bij overschrijding van de juiste dosis kan de bloeddruk te laag en de hartslag onregelmatig of sneller worden, u kan zich duizelig voelen of hoofdpijn hebben.
Wanneer u te veel van Lercanidipin Sandoz heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten dit geneesmiddel in te nemen?
Wanneer u uw tablet vergeet in te nemen, slaat u die dosis gewoon over en gaat u daarna verder als tevoren.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van dit geneesmiddel
Als u stopt met het gebruik van Lercanidipin Sandoz kan uw bloeddruk weer stijgen. Raadpleeg uw arts voordat u stopt met de behandeling.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Indicatie

Lercanidipin Sandoz, lercanidipinehydrochloride, behoort tot een groep geneesmiddelen die calciumkanaalblokkers (dihydropyridinederivaten) worden genoemd, die de bloeddruk verlagen.
Lercanidipin Sandoz wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk, ook wel hypertensie genoemd, bij volwassenen vanaf 18 jaar (dit middel wordt niet aanbevolen voor kinderen en adolescenten tot 18 jaar).

Contra indicatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • Als u allergisch bent voor lercanidipine of een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek inhoud van de verpakking en overige informatie van deze bijsluiter.
 • Als u lijdt aan bepaalde hartaandoeningen:
  niet behandeld hartfalen
  gestoorde uitstroom van bloed uit het hart
  instabiele angina pectoris (ongemakkelijk gevoel op de borst tijdens rust of geleidelijk toenemend)
  een hartaanval in de afgelopen maand
 • Als u ernstige leverstoornissen heeft
 • Als u lijdt aan ernstige nierstoornissen of wanneer u dialyse ondergaat
 • Als u geneesmiddelen inneemt die het metabolisme in de leverremmen, zoals:
  antischimmelmiddelen (zoals ketoconazol of itraconazol)
  macrolide antibiotica (zoals erythromycine, troleandomycine of clarithromycine)
  antivirale middelen (zoals ritonavir)
 • Als u een geneesmiddel gebruikt dat ciclosporine wordt genoemd (dit wordt na transplantaties gebruiktom afstoting van organen te voorkomen)
 • Samen met pompelmoes of pompelmoessap

Neem dit geneesmiddel niet in als u zwanger bent of borstvoeding geeft of als u zwanger wilt worden of wanneer als u een vrouw bent in de vruchtbare leeftijd en geen anticonceptie neemt (zie de rubriek 'Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid' voor meer informatie).

Gegevens
CNK2673986
FabrikantenSandoz
MerkenSandoz
Breedte37 mm
Lengte116 mm
Diepte48 mm
Hoeveelheid verpakking98
Bijsluiter