Desloratadine Teva 5mg Filmomh Tabl 10 X 5mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Apotheek LB Farma

Levering met Bpost

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Dosering

Volwassenen en adolescenten (12 jaar en ouder)

De aanbevolen dosering van Desloratadine Teva 5 mg filmomhulde tabletten is één tablet, eenmaal per dag.Intermitterende allergische rhinitis (symptomen zijn aanwezig gedurende minder dan 4 dagen per week ofgedurende minder dan 4 weken) moet worden behandeld naargelang van de ziektegeschiedenis van depatiënt, en de behandeling kan worden stopgezet na het verdwijnen van de symptomen en opnieuw wordenopgestart wanneer de symptomen terugkeren.

Bij persisterende allergische rhinitis (symptomen zijn aanwezig gedurende 4 dagen of meer per week engedurende meer dan 4 weken) kan voortgezette behandeling worden voorgesteld aan de patiënt tijdens deperioden van blootstelling aan allergenen.

Pediatrische patiënten

Er is beperkte ervaring, wat betreft de werkzaamheid in klinische studies, met het gebruik van desloratadinebij adolescenten van 12 tot en met 17 jaar.

De veiligheid en werkzaamheid van Desloratadine Teva 5 mg filmomhulde tabletten bij kinderen jonger dan12 jaar zijn niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Wijze van toediening

Oraal gebruik

De dosis kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Samenstelling

Elke tablet bevat 5 mg desloratadine.

Hulpstof(fen) met bekend effect: Elke filmomhulde tablet bevat 1,2 mg lactosemonohydraat

  • Tabletkern

Microkristallijne cellulose

Voorverstijfseld maïszetmeel

Talk

Colloïdaal siliciumdioxide watervrij

  • Tabletomhulling

Lactosemonohydraat

Hypromellose

Titaandioxide (E171)

Macrogol 400

Indigokarmijn (E132)

Drukinkt

Schellak

Titaandioxide (E171)

Propyleenglycol

Indicatie

Desloratadine Teva is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder, voorde verlichting van symptomen geassocieerd met:

- allergische rhinitis

- urticaria

Gegevens
CNK2899375
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte60 mm
Lengte135 mm
Diepte25 mm
Hoeveelheid verpakking10
Bijsluiter