Atorstatineg 20Mg Filmomh Tabl 100

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Apotheek LB Farma

Levering met Bpost

Afhaalkluisjes LB Farma

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

De aanbevolen startdosering van atorvastatine is 10 mg eenmaal per dag bij volwassenen en
kinderen van 10 jaar en ouder. Indien nodig kan uw arts de dosis verhogen totdat u de hoeveelheid inneemt die u nodig heeft. Uw arts zal de dosis aanpassen met tussenpozen van 4 weken of meer. De maximumdosering van atorvastatine is 80 mg eenmaal per dag.

ATORSTATINEG tabletten dienen in hun geheel te worden doorgeslikt met een glas water en kunnen op ieder tijdstip van de dag worden ingenomen, met of zonder voedsel. Probeer echter wel uw tablet elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen.

Samenstelling

Elke filmomhulde tablet bevat 20 mg atorvastatine (als atorvastatinecalciumtrihydraat).

lactosemonohydraat, poedercellulose, calciumcarbonaat, voorgegelatineerd zetmeel, hypromellose, natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat

Indicatie

ATORSTATINEG wordt gebruikt om de lipiden, bekend als cholesterol en triglyceriden, in het bloed te verlagen wanneer een vetarm dieet en levensstijlveranderingen alleen onvoldoende zijn gebleken. Als u een verhoogd risico op hartziekte heeft, kan ATORSTATINEG ook gebruikt worden om een dergelijk risico te verminderen, zelfs als uw cholesterolspiegels normaal zijn.

Contra indicatie
 • U bent allergisch voor atorvastatine of voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.
 • U heeft een ziekte die de lever aantast of u heeft deze ziekte gehad.
 • Uit bloedonderzoek zijn niet verklaarde abnormale waarden voor de leverfunctie naar voren
  gekomen.
 • U bent een vrouw die kinderen kan krijgen en geen betrouwbare anticonceptie gebruikt.
 • U bent zwanger of probeert zwanger te worden.
 • U geeft borstvoeding.
 • Als u de combinatie van glecaprevir/pibrentasvir bij de behandeling van hepatitis C gebruikt. als u aan ernstige ademhalingsfalen heeft.
 • als u een geneesmiddel genaamd fusidinezuur (een geneesmiddel voor bacteriële infecties) inneemt of in de laatste 7 dagen heeft ingenomen, via de mond of door injectie. De combinatie van fusidinezuur en ATOSTATINEG kan tot ernstige spierproblemen (rabdomyolyse) leiden.
 • als u eerder een beroerte met een hersenbloeding heeft gehad of vochtblaasjes in de hersenen heeft door eerdere beroertes
 • als u nierproblemen heeft
 • als u een schildklier heeft die niet goed genoeg functioneert (hypothyroïdie)
 • als u herhaalde of onverklaarde spierpijn heeft gehad of een persoonlijke of familiale voorgeschiedenis van spierproblemen
 • als u eerder spierproblemen heeft gehad tijdens behandeling met andere lipidenverlagende geneesmiddelen (bijv. andere '-statine' of '-fibraat' geneesmiddelen)
 • als u regelmatig een grote hoeveelheid alcohol drinkt
 • als u een voorgeschiedenis van leverziekte heeft
 • als u ouder bent dan 70 jaar
Gegevens
CNK4221248
FabrikantenEurogenerics (EG) Generics & Consumer
MerkenEurogenerics (EG)
Bijsluiter