Lodoz 10,0mg/6,25mg Tabl 84

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet beschikbaar
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Apotheek LB Farma

Levering met Bpost

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Volwassenen

  • Een tablet 2,5/6,25 mg /dag
  • Indien nodig, de dosis verhogen tot 1 tablet 5/6,25 mg /dag
  • Indien nodig, de dosis verder verhogen tot 1 tablet 10/6,25 mg /dag

Toedieningswijze

  • De tablet 's ochtends zonder kauwen innemen met een glas water
  • Met of zonder voedsel
Indicatie

Arteriële hypertensie.

Contra indicatie

Lodoz is gecontra-indiceerd bij patiënten met
• overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen
• acuut hartfalen of tijdens episodes van decompensatio cordis waarvoor een intraveneuze inotropische behandeling nodig is
• cardiogene shock
• tweede- en derdegraads atrioventriculair blok (zonder pacemaker)
• sicksinussyndroom
• sinoatriaal blok
• symptomatische bradycardie
• ernstige astma bronchiale of ernstige chronisch obstructieve longziekte
• ernstige vorm van perifeer occlusief vaatlijden of ernstige vorm van de ziekte van Raynaud
• onbehandeld feochromocytoom
• ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring e 30 ml/min)
• ernstige leverinsufficiëntie
• metabole acidose
• refractaire hypokaliëmie

Gegevens
CNK2639730
FabrikantenMerck Biopharma
MerkenMerck
Breedte65 mm
Lengte93 mm
Diepte23 mm
Hoeveelheid verpakking84
Bijsluiter