Diprophos Ds Voorgevulde Spuit 1x 5mg-2mg/1ml

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Apotheek LB Farma

Levering met Bpost

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Beschrijving

Diprophos behoort tot een groep van geneesmiddelen die 'corticosteroïden' worden genoemd. Deze geneesmiddelen helpen verlichting te geven bij lichaamsdelen die ontstoken zijn. Ze doen dit door de zwelling, roodheid, jeuk en allergische reacties te verminderen. Ze worden gebruikt voor de behandeling van een aantal problemen.

Gebruik

Dosering

Schudden voor gebruik.

DE DOSIS IS VARIABEL EN MOET AANGEPAST WORDEN AAN DE INDIVIDUELE BEHOEFTE VAN DE PATIENT, AFHANKELIJK VAN DE BEHANDELDE AANDOENING, DE ERNST VAN DE AANDOENING EN DE RESPONS VAN DE PATIENT.

De dosis moet zo laag mogelijk zijn en de behandelingsduur zo kort mogelijk.

De initiële dosis moet aangehouden worden of aangepast worden tot voldoende respons wordt verkregen. Als na een redelijke periode geen bevredigende klinische respons wordt verkregen, moet de behandeling stopgezet worden door geleidelijke vermindering van de dosis DIPROPHOS® en moet een andere aangepaste behandeling worden gekozen.

Nadat een gunstige respons is verkregen, moet de gepaste onderhoudsdosis bepaald worden door de initiële dosis geleidelijk met kleine hoeveelheden en geschikte tussenpozen te verminderen totdat de laagste dosis met adequate klinische respons bereikt is.

Wijze van toediening

Schudden voor gebruik

DIPROPHOS® mag niet intraveneus of subcutaan toegediend worden.

Systemische toediening

Voor een systemische behandeling begint men in de meeste gevallen met een injectie van 1 tot 2 ml die zo nodig wordt herhaald. Het product wordt toegediend door middel van een diepe intramusculaire (IM) injectie in de bil. De dosering en de frequentie van toediening hangen af van de toestand van de patiënt en van de therapeutische respons. Bij ernstige ziekten zoals lupus erythematosus disseminatus of status asthmaticus, die werden verlicht door geschikte levensreddende procedures, kan in het begin 2 ml nodig zijn.

Een groot aantal dermatologische aandoeningen reageert zeer goed op een IM injectie van 1 ml DIPROPHOS®, die herhaald wordt naargelang de respons.

Bij ademhalingsaandoeningen trad het begin van verlichting van de symptomen op binnen enkele uren na IM injectie van DIPROPHOS®. Met 1 tot 2 ml wordt doeltreffende controle van de symptomen van bronchiaal astma, hooikoorts, allergische bronchitis en allergische rhinitis bereikt.

Voor de behandeling van acute of chronische bursitis worden uitstekende resultaten verkregen met een injectie van 1 tot 2 ml Diprophos IM, die zo nodig herhaald wordt.

Lokale toediening

Gelijktijdig toediening van een lokaal anaestheticum is zelden nodig (de injectie is vrijwel pijnloos). Indien gelijktijdig toedienen van een lokaal anaestheticum gewenst is, kan DIPROPHOS® gemengd worden (in de injectiespuit, niet in de flacon) met 1% of 2% lidocaïne hydrochloride, met procaïne hydrochloride of met aanverwante lokale anaesthetica, gebruik makend van preparaten die geen parahydroxybenzoaten bevatten. Anaesthetica die methyl- en propylparahydroxybenzoaten of fenol, etc. bevatten, moeten vermeden worden. De dosis DIPROPHOS® wordt eerst uit de flacon in de spuit opgetrokken. Het lokale anaestheticum wordt daarna opgetrokken en de spuit kort geschud.

Bij acute bursitis (subdeltoïd, subacromiaal en b. prepatellaris):

een injectie van 1 of 2 ml rechtstreeks in de bursa verlicht de pijn en herstelt het volledige bewegingsbereik binnen enkele uren.

Bij chronische bursitis:

Nadat een gunstige respons op een acute behandeling werd verkregen, kan de dosis worden verminderd.

Bij tendinitis, tenosynovitis en peritendinitis:

acuut: 1 injectie kan de toestand van de patiënt al verbeteren.

chronisch: herhaling kan nodig zijn, maar hangt af van de toestand van de patiënt.

Bij reumatoïde polyartritis en osteoartritis:

Een intra-articulaire injectie van 0,5 tot 2 ml DIPROPHOS® geeft binnen twee tot vier uur verlichting van pijn, gevoeligheid en stijfheid die gepaard gaan met reumatoïde polyartritis en osteoartritis. De duur van de verlichting, die sterk varieert bij beide ziekten, bedraagt meestal vier weken of meer. Een intra-articulaire injectie van DIPROPHOS® wordt goed verdragen in het gewricht en in de peri-articulaire weefsels.

Aanbevolen doses:

grote gewrichten (bv. knie, heup) : 1 tot 2 ml

middelmatige gewrichten (bv. elleboog) : 0,5 tot 1 ml

kleine gewrichten (bv. hand) : 0,25 tot 0,5 ml.

Dermatologische aandoeningen:

Dermatologische aandoeningen kunnen reageren op intralaesionale toediening van DIPROPHOS®. De respons van sommige letsels die niet direct behandeld zijn, kan toegeschreven worden aan een licht systemisch effect van het geneesmiddel.

0,2 ml/cm2 DIPROPHOS® wordt intradermaal (niet subcutaan) geïnjecteerd met behulp van een tuberculinespuit met een naald van 26 G. De totale geïnjecteerde hoeveelheid mag voor het geheel van de injectieplaatsen niet meer dan 1 ml bedragen.

Aandoeningen van de voet, die reageren op corticoïden:

Een bursitis onder een likdoorn kon behandeld worden met twee opeenvolgende injecties van 0,25 ml elk. Bij aandoeningen zoals een hallux rigidus (vervorming in flexie van de grote teen), een varus van de kleine teen (deviatie van de kleine teen naar binnen) en een acute jichtartritis kan het begin van de verlichting snel optreden. Een tuberculinespuit met een naald van 25 G en een lengte van 1,9 cm is geschikt voor de meeste injecties in de voet.

Aanbevolen doses met intervallen van ongeveer 1 week:

bursitis onder likdoorn: 0,25 - 0,5 ml

onder calcaneus-spoor: 0,5 ml

onder hallux rigidus: 0,5 ml

op digiti quinti varus: 0,5 ml

synoviale cysten: 0,25 - 0,5 ml

metatarsalgie van Morton: 0,25 - 0,5 ml

tenosynovitis: 0,5 ml

periostitis van os cuboideum: 0,5 ml

acute jichtartritis: 0,5 - 1 ml.

Samenstelling

Betamethason dipropionaat 6,43 mg /ml (= 5 mg Betamethason) - Betamethasoni natriumfosfaat 2,63 mg /ml (= 2 mg Betamethason).

Hulpstoffen met bekend effect :

Diprophos bevat benzylalcohol

Diprophos bevat methylparahydroxybenzoaat (E218)

Diprophos bevat propylparahydroxybenzoaat (E216)

Lijst van hulpstoffen

Dinatriumwaterstoffosfaat dihydraat*, natriumchloride, natriumedetaat, polysorbaat 80, benzylalcohol, methylparahydroxybenzoaat (E218), propylparahydroxybenzoaat (E216), carmellosenatrium, macrogol 4000, water voor injectie.

  • Watervrij voor Diprophos ® Disposable Syringe.
Indicatie

De corticoïdentherapie is een adjuvante behandeling en geen substitutie voor een conventionele behandeling.

Intramusculaire toediening

DIPROPHOS® is geïndiceerd voor de behandeling van diverse reumatologische, dermatologische en allergische aandoeningen, aandoeningen van het collageen en andere aandoeningen waarvan bekend is dat zij reageren op een behandeling met corticoïden.

Aandoeningen van het skelet en het spierstelsel: (intra-articulaire en peri-articulaire toediening en rechtstreekse toediening in de weke weefsels)

Kortdurende toediening als adjuvante behandeling (om de patiënt te helpen een acute aanval of een exacerbatie door te komen) bij osteoartritis of reumatoïde artritis.

Intralaesionale toediening

In geval van dermatologische aandoeningen.

Lokale toediening in de voet

Kortdurende toediening als adjuvante behandeling (om de patiënt te helpen een acute aanval of een exacerbatie door te komen) voor een bursitis onder een likdoorn, onder eelt, onder calcaneus-spoor, onder een halux rigidus en op de kleine teen, synoviale cysten, metatarsalgie van Morton, tenosynovitis, periostitis van het os cuboideum.

Specifieke situaties

Allergische toestanden

Status asthmaticus, chronisch bronchiaal astma, seizoensgebonden of niet-seizoensgebonden allergische rhinitis, ernstige allergische bronchitis, contactdermatitis, atopische dermatitis, hooikoorts, angioneurotisch oedeem, serumziekte, overgevoeligheidsreacties op geneesmiddelen of als gevolg van insectenbeten.

Reumatoïde aandoeningen

Osteoartritis, reumatoïde polyartritis, bursitis, lumbago, sciatica, coccydynia, acute jichtartritis, torticollis, ganglioncyste, ankyloserende spondylartritis, radiculitis, exostosis, fasciitis.

Dermatologische aandoeningen

Atopische dermatitis (nummulair eczeem), neurodermatitis (lichen simplex circumscriptus), contactdermatitis, ernstige zonne-actinitis, urticaria, hypertrofe lichen planus, necrobiosis lipoidica diabeticorum, alopecia areata, discoïde lupus erythematosus, psoriasis, keloïden, pemphigus, dermatitis herpetiformis, cystische acne.

Collageenziekten

Bij exacerbatie of als onderhoudsbehandeling in bepaalde geselecteerde gevallen van lupus erythematosus disseminatus, periarteritis nodosa, sclerodermie en dermatomyositis.

Neoplastische aandoeningen

Als palliatieve behandeling bij leukemie en lymfoom bij volwassenen en acute leukemie bij kinderen.

Andere aandoeningen

Adrenogenitaal syndroom, hemorragische rectocolitis, regionale ileitis, spruw, bloeddyscrasieën die reageren op corticoïden, nefritis, nefrotisch syndroom.

Een primaire of secundaire cortico-adrenale insufficiëntie kan behandeld worden door toediening van DIPROPHOS®, maar indien nodig moeten mineralocorticoïden worden toegevoegd.

Contra indicatie
  • Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor een van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen. - Overgevoeligheid voor corticoïden. - Systemische schimmelinfecties. Bij patiënten met idiopathische trombocytopenische purpura MAG DiprophosNIET intramusculair worden toegediend.
Gegevens
CNK0129007
FabrikantenMSD Belgium
MerkenMSD
Breedte60 mm
Lengte126 mm
Diepte25 mm
Hoeveelheid verpakking1
Bijsluiter