l Thyroxine Christiaens Comp 112x0,050mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet beschikbaar
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Apotheek LB Farma

Levering met Bpost

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

SUBSTITUTIE

Volwassenen

 • Startdosis: 25-50 mcg per dag
 • Progressieve verhoging in stappen van 25 mcg om de 2 tot 4 weken in functie van het klinisch antwoord.
 • Onderhoudsdosis: 100 tot 200 mcg per dag

Bijzondere patiëntengroepen

 • Coronaire insufficiëntie of hartdecompensatie:
  • Starten met een zeer lage dosis (12,5 mcg/dag of 25 mcg alle twee dagen) en deze stapsgewijze verhogen
  • De dosis verminderen en een bèta-lyticum voorschrijven wanneer angina pectoris optreedt gedurende de behandeling
  • De onderhoudsdosis dient met ongeveer 25 % verhoogd te worden tijdens de zwangerschap of tijdens een behandeling met oestrogenen (toegenomen behoefte aan thyroxine).
 • Tijdens de zwangerschap of tijdens een behandeling met oestrogenen
  • De onderhoudsdosis dient dan met ongeveer 25 % verhoogd te worden

Pediatrische patiënten

 • Voor pasgeborenen en peuters met aangeboren hypothyreoïdie:
  • Startdosis van 10 tot 15 mcg per kg lichaamsgewicht per dag gedurende de eerste 3 maanden
  • De dosis daarna geval per geval aanpassen naargelang de klinische bevindingen en de schildklierhormoon- en TSH-waarden
  • Voor kinderen met een verworven hypothyreoïdie:
  • Startdosis van 12,5-50 mcg per dag
  • De dosis geleidelijk aan om de 2 tot 4 weken verhogen naargelang de klinische bevindingen en de schildklierhormoon- en TSH-waarden
  • Onderhoudsdosis: 100 tot 150 mcg per m² lichaamsoppervlakte

SUPPRESSIE EN PROFYLAXIE

 • Onderhoudsdosis: 100-200 mcg per dag

TOEDININGSWIJZE

 • Eenmaal per dag innemen, doorgaans 's morgens op de nuchtere maag, een half uur vóór het eten
 • Indien nodig kunnen de tabletten opgelost worden in wat water (10 to 15 ml) en de op die manier verkregen suspensie, die vers moet worden klaargemaakt, met nog wat meer vloeistof (5 tot 10 ml) toedienen
Indicatie
 • Substitutie van een fysiologische deficiëntie van het thyroïdhormoon in geval van hypothyroïdie
 • Onderdrukking van de TSH-productie door de hypofyse
  • Euthyroïde krop gekarakteriseerd door TSH-secretie als respons op orale of intraveneuze TRH-toediening
  • Preventie en behandeling van kropgezwelcomplicaties veroorzaakt door de toediening van antithyroïdpreparaten bij hyperthyroïdie
  • Profylactische behandeling, na resectie van een kropgezwel of na een totale thyroïdectomie wegens schildkliercarcinoom, om de kansen op recidieven te verminderen
Contra indicatie

- Overgevoeligheid voor het werkzaam bestanddeel of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.
- Onbehandelde bijnierinsufficiëntie, onbehandelde hypofysaire insufficiëntie, en onbehandelde thyreotoxicose.
- De behandeling met L-Thyroxine Christiaens mag niet gestart worden bij acuut myocardinfarct, acute myocarditis en acute pancarditis.
- Combinatietherapie van levothyroxine en thyreostatica voor hyperthyroïdie is niet aangewezen tijdens de zwangerschap.

Gegevens
CNK3181732
FabrikantenBV Orifarm Healthcare
MerkenL-Thyroxine
Breedte65 mm
Lengte102 mm
Diepte23 mm
Hoeveelheid verpakking112
Bijsluiter